Wat kan een Gantt diagram u bijbrengen ?

De voordelen van het Gantt diagram

Een volledige aanpak

Een Gantt diagram laat u toe om alle activiteiten op te sommen die nodig zijn voor de realisatie van uw project. Elke activiteit kan onderverdeeld worden in taken en sub-taken, zodat u zeker bent dat met alle stappen van het project rekening wordt gehouden.

Een realistische planning

De taken worden in de tijd verspreid. U hebt een duidelijk beeld van de verbindingen (afhankelijkheden) tussen de verschillende taken. En aangezien de termijn van elke taak wordt gespecificeerd, hebt u de garantie van een realistische planning.

Globaal overzicht

De grafische voorstelling van de verschillende taken en hun stand van zaken laat u toe snel en gemakkelijk het project in zijn geheel te visualiseren, ook al is het een complex project.

Het beheersen van de termijnen

Het opstellen van een kritiek pad (alle taken die een determinerende rol hebben op de einddatum van het project) draagt bij tot een betere beheersing van de termijnen van het project.

Een duidelijk beeld van de noden en het budget

Het toevoegen van middelen, menselijk dan wel materieel, die nodig zijn om de verschillende taken te realiseren, laat u toe om met precisie de noden en het budget te evalueren.

Uitleg over het Gantt diagram

Het Gantt diagram werd uitgevonden door Henry L. Gantt, mechanisch ingenieur en management consultant. Het is een management instrument dat toelaat verschillende taken, die deel uitmaken van een project, te organiseren en te visualiseren.

In het Gantt diagram verschijnen in de eerste kolom alle lijnen die de verschillende activiteiten, taken en sub-taken opsommen. Die lijnen worden na elkaar geplaatst.

In de volgende kolommen worden de uren, dagen, weken en maanden weergegeven. De projectmanager kiest voor de tijdseenheid die het best bij de omvang van zijn project past. Die kolommen geven een gedetailleerd overzicht van de nodige tijd per stap.

Iedere stap kan grafisch worden voorgesteld aan de hand van een horizontale balk waarbij de extreme linkerkant de begindatum weergeeft, en de extreme rechterkant de einddatum.

In het kort, het Gantt diagram wordt gebruikt om alle taken op te sommen, de termijn van elke activiteit weer te geven, te specificeren indien taken elkaar overlappen alsook de termijn van dergelijke overlapping. Met het Gantt diagram beschikt de projectmanager over een instrument om een realistische en volledige planning te maken, wat de omvang en de complexiteit van het project ook moge zijn.

Probeer Magic-Gantt

gratis

Gratis proefversie

Bestellen Magic Gantt

nu

bestellen

Contacteer ons

 

MScube
Stekelbremlaan 13
B-1150 Brussel

Contacteren