Unieke troeven voor meer gebruiksgemak en veiligheid

Logiciel Gantt Excel

Een volledig aanpasbare planner

Uw in Excel ontwikkelde versie van Magic-Gantt kan aan uw specifieke behoeften aangepast worden. De structuur van het rekenblad is niet met een wachtwoord beveiligd. Dus kunnen extra kolommen toegevoegd worden, bijvoorbeeld om een budget te berekenen of om aanvullende informatie in te brengen.

Deze flexibiliteit is een kenmerk van Magic-Gantt, en wordt niet aangeboden door de meeste planning software tools. Ze betekent nochtans een onmiskenbare meerwaarde voor elke projectmanager.

Geen verborgen programmatie

De standaard Excel functies vormen het DNA van Magic-Gantt. Met andere woorden, Magic-Gantt is Excel en niets anders : uw planner bevat geen broncode, noch macro’s noch VBA (de taal die wordt gebruikt om macro’s te coderen). U kan uw planner veilig gebruiken, zonder vreesvoor verborgen activiteiten.

Deze 100% Excel tool is ook de garantie van totale draagbaarheid : het systeem kan zonder probleem van de ene computer naar de andere verplaatst worden, en als Microsoft een nieuwe versie van Excel uitbrengt blijft uw Magic-Gantt planner lopen zonder bijwerkingen.

Geavanceerde functionaliteiten om alle aspecten van een project te beheren

Werktijd en vrije tijd definiëren

Bepaal uw agenda door werkdagen en vrije dagen te specificeren.

Sommige dagen zijn speciale vrije dagen (zoals feestdagen) ? Maak een lijst van uitzonderingen om deze dagen uit te sluiten.

Veranderingen treden op tijdens het project ? Op elk moment kan uw agenda volledig of gedeeltelijk gewijzigd worden. Alle gegevens worden automatisch aangepast, voor het gehele project.

Calendrier - Définir les temps de travail et les temps libres

Uit 4 soorten verbindingen kiezen

U kan tussen 4 soorten verbindingen kiezen om de afhankelijkheden tussen taken te definiëren.

 • Einde naar Begin verbinding (Finish-to-Start)
  Taak B mag niet beginnen vooraleer taak A voltooid is.
  Om de duur van het project maximaal te verkorten zal Magic-Gantt standaard het begin van de taak B met het einde van de taak A laten overeenkomen.
  Dit type verbinding wordt zeer vaak gebruikt.
 • Einde naar Einde verbinding (Finish-to-Finish)
  Taak B mag niet eindigen zolang taak A niet voltooid is.
  Om de duur van het project maximaal te verkorten zal Magic-Gantt standaard het einde van de taak B met het einde van de taak A laten overeenkomen.
 • Begin naar Begin verbinding (Start-to-Start)
  Taak B mag niet beginnen zolang taak A niet begonnen is.
  Om de duur van het project maximaal te verkorten zal Magic-Gantt standaard het begin van de taak B met het begin van de taak A laten overeenkomen.
 • Begin naar Einde verbinding (Start-to-Finish)
  Taak B mag niet eindigen zolang taak A niet begonnen is.
  Om de duur van het project maximaal te verkorten zal Magic-Gantt standaard het einde van de taak B met het begin van de taak A laten overeenkomen.
  Dit type verbinding wordt zeer zelden gebruikt.

Naast deze 4 soorten verbindingen die het type van afhankelijkheid tussen taken bepaalt, kunnen deze afhankelijkheden aan de hand van functionaliteiten om vervroeging of vertraging in te brengen aangepast worden.

Bijvoorbeeld, in het geval van een Einde naar Begin verbinding : indien een vervroeging van – N dagen ingebracht wordt zal taak B kunnen beginnen als taak A voltooid is – N dagen.

Dezelfde mogelijkheid bestaat voor een vertraging. Indien een vertraging van + N dagen ingebracht wordt zal taak B kunnen beginnen als taak A voltooid is + N dagen.

Gantt 4 types de liaisons

Tot 3 voorgangers definiëren

Een taak kan tot 3 verschillende voorgangers hebben. Deze limiet is echter theoretisch. Een onbeperkt aantal combinaties kan gecreëerd worden door het maken van fictieve tussen-taken.

Hoe werkt het ?

Stel dat de voorgangers van taak E taak A, taak B, taak C en taak D zijn. Door het maken van taak F die taak A en taak B hergroepeert telt taak E maar 3 voorgangers meer : taak C, taak D en taak F. Deze kunstmatige creatie is onbeperkt en Magic-Gantt kan dus een grenzeloos aantal voorgangers ondersteunen.

Gantt Définir jusqu’à 3 prédécesseurs

Gebruik 4 hiërarchische niveaus voor een visuele structuur

Overzichtstaken – de hoofdlijnen – groeperen een aantal ondergeschikte taken wat een visuele organisatie van uw project ogenblikkelijk mogelijk maakt.

Deze overzichtstaken kunnen in vier hiërarchische niveaus worden georganiseerd. Een uniek aspect van Magic-Gantt is dat het systeem automatisch de omvang van de overzichtstaken bepaalt. Er is geen handmatige tussenkomst nodig. Zo zal een overzichtstaak van niveau 2 automatisch de volgende taken van niveaus 3 en 4 omvangen (tot de volgende taak van niveau 1 of 2). Op dezelfde manier zal een overzichtstaak van niveau 3 automatisch alle volgende taken van niveau 4 omvangen (tot de volgende taak van niveau 1, 2 of 3).

De overzichtstaak en ondergeschikte taken worden grafisch weergegeven als een voortgangsbalk. Zodra een ondergeschikte taak vordert, worden de voortgangsbalken van die taak en van de overzichtstaak dienovereenkomstig aangepast.

Met Magic-Gantt gebeurt de update van de overzichtstaken automatisch. Als er een nieuwe activiteitslijn in de reeks wordt geplaatst, wordt deze automatisch opgepikt door de overzichtstaak en weerspiegeld in de voortgangsbalk waarmee het wordt geassocieerd.

Logiciel gantt Utiliser 4 niveaux de hiérarchie

Het beheren van uw kritieke pad

Alle taken of sets van taken die niet kunnen worden uitgesteld, zonder impact op de einddatum van het project, vormen het kritieke pad.

Met deze functie kunnen de prioritaire taken die moeten worden opgevolgd om een goed beheer van uw project alsook het halen van de termijnen te garanderen, worden geïdentificeerd en aangetoond.

Diagramme de Gantt Gérer votre chemin critique

Plan uw project in functie van een einddatum

Magic-Gantt laat u toe een project te plannen in functie van een einddatum (retro-planning). Dergelijke planning is zeer nuttig indien de einddatum van het project gekend is en indien moet bepaald worden op welk moment het project moet beginnen.

Planifier votre projet

Planifier mon projet

Probeer Magic-Gantt

gratis

Gratis proefversie

Bestellen Magic Gantt

nu

bestellen

Contacteer ons

 

MScube
Stekelbremlaan 13
B-1150 Brussel

Contacteren